شهید محمد حسین تسخیری
 
اطلاع رسانی جامع در خصوص مفهوم شهادت و فداکاری و زندگی شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و..
 

 

  • آقای دکتر محمد پهلوانی ................ جراح دندانپزشک
  • آقای دکتر علی تسخیری ................ جراح دندانپزشک
  • آقای دکتر مهدی سلطان شریفی ........جراح دندانپزشک
  • آقای دکتر ابوالفضل وکیلی ............جراح دندانپزشک
  • آقای دکتر حسن چهاردولی ..............جراح دندانپزشک
  • آقاي دكتر سيد مهرداد ظهوري ... جراح دندانپزشك
  • آقاي دكتر موسي پورشريف ...... جراح دندانپزشك
  • آقای دکتر حسین یزدی ........... جراح دندانپزشک
  • آقای دکتر محمدرضا باقري كلايه..... جراح دندانپزشک
 http://www.q-mdc.com/fa/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=2&Itemid=3

 

http://www.orzhans.ir/Details/DocDetails/?DocDetails=11236&Pid=5&Cid=52&TopCat=1

 

عنوان :
- نام :
دکتر علی تسخیری نام و نام خانوادگی :
2927819 تلفن :
- تلفن همراه :
- فکس :
- پست الکترونیک :
- وب سایت :
تهران استان :
تهران شهر :
45متری صدوق- کوچه 53- شماره8

کادر بهداشت و درمان > دندانپزشک

 
 

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتراسماعیل بیک زاده نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر محمدرضا پاریزی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر علی پاکزادمقدم نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر آرزو پزشکفر نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترلیلا پناهی پور نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر روح الله پوران نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر قدرت الله پورجولا نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترسعیده پورعبدالله فرشچی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترمحمد پوروزیری نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر یدالله  پیامی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترشروین تابش نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر محمدرضا تدین طهماسبی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دكترماشاءالله ترابی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر محمود ترابی نژاد نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر علی تسخیری نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر علی تسخیری نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترسعید تسنیمی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دكترهوشنگ تقدیر نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر منوچهر تقوی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر زهرا  تقی پور نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترحمید تقی لو نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دكترناصر تن آرا نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترمهرداد تهرانچی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر داوود توسلی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر سارا توسلی حجتی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر احسان  توکلی حسینی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتریوسف تی تی دژ نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترکورش جام خانه نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترحکمت الله جاندوست نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترنیکزاد جاوید نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکتر زینب جاوید نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  - نام :

اطلاعات تکمیلی

دکترشیوا جعفرنژادماکوئی نام و نام خانوادگی :

دندان پزشك عنوان :
  -

http://www.orzhans.ir/Details/?offset=175&pid=5&cid=52&topcat=1&pagelistcounter=36

 

 


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۷/۱۱ توسط محمد
تمامی حقوق مطالب برای شهید محمد حسین تسخیری محفوظ می باشد